Ing. Michal BROTHÁNEK Obchodní ředitel AVANT investiční společnost, a.s.
M: +420 603 800 134
michal.brothanek@avantfunds.cz
Ing. Rostislav ROJČÍK
Ředitel správy majetku AVANT investiční společnost, a.s.
M: +420 602 297 003

rostislav.rojcik@avantfunds.cz

 

 

Jaselská 206/27
602 00 Brno

IČ: 05194148
DIČ: CZ05194148

ID datové schránky: avyxn4z

LEI: 315700AKR2M5RKLX8220

zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8491

office@spilberk.com

© Spilberk

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha 4 – Nusle. Další důležité informace pro investory na www.avantfunds.cz/cz/duleziteinformace/. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.
Nahoru Drag Více