Proč investovat s námi

Nadstandardní výnos prioritních akcií až 7,2 % p.a.

Profesionální zázemí investiční společnosti Avant – největšího správce fondů kvalifikovaných investorů v ČR.

Investice do reálných projektů se stabilním růstem hodnoty.

Nulové výstupní poplatky při plnění podmínek statutu.

Diverzifikace investic do různých nemovitostních projektů.

Likvidita akcií prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Možnost odprodeje investičních akcií zpět fondu bez udání důvodu.

Přednostní výplata akcionářů s prioritními akciemi

Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou

Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech