SPILBERK

investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 • Typ fondu: 
  Otevřený fond kvalifikovaných investorů
 • Administrátor: 
  AVANT investiční společnost, a.s.
 • Obhospodařovatel: 
  AVANT investiční společnost, a.s.
 • Depozitář: 
  Československá obchodní banka, a.s.
 • Auditor: NEXIA AP a.s.
 • Účetní: ESCAPE CONSULT, spol. s r.o.
 • Regulátor: Česká národní banka
 • Burza: Burza cenných papírů Praha, a.s
současnost
vizualizace

Ke stažení