• Spilberk Hlavni Foto

SPILBERK

investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.

vznik fondu 26. 6. 2016

Jsme ryze českým fondem kvalifikovaných investorů a naším cílem je setrvalé zhodnocování finančních prostředků vložených akcionáři fondu. Zakladateli fondu jsou Martin Pěnčík a Robert Sedláček, kteří v něm zhodnocují svoje dosavadní zkušenosti z oblasti práva, realit, stavebnictví a obchodu. Investiční strategie fondu se tak zaměřuje na přímé či nepřímé investice do nemovitostních projektů zejména v Brně a nově také v Praze.

207,5 mil. Kč

hodnota aktiv fondu
k 30. 6. 2019

15 projektů

se aktuálně realizuje
nebo je již dokončeno

7,2 %

maximální míra zhodnocení
prioritních investičních akcií

1,3338 Kč

hodnota prioritní investiční akcie
k 30. 9. 2019

Děláme město hezčí

Snažíme se zachytit současné trendy realitního trhu a zaměřujeme se na nákup a přestavbu stávajících bytových domů, jakož i na novou výstavbu souborů bytových jednotek v lokalitách s vysokým potenciálem růstu. Vyhledáváme také akvizice v prestižních lokalitách a nově budujeme rovněž stabilní pilíř výnosových nemovitostí. Díky dobré znalosti trhu a spolupráci s realitními experty se nám daří dosahovat zajímavých výnosů.

Seznamte se s našimi projekty zde

Proč investovat s námi

Náš fond se řídí zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a je otevřen všem kvalifikovaným investorům ve smyslu § 272 zákona. Minimální výše investice prostřednictvím úpisu prioritních investičních akcií je při splnění podmínek zákona limitována částkou 1 mil. Kč, přičemž investor by měl počítat se střednědobým investičním horizontem minimálně 3 až 5 let. Garantujeme minimální výnos prioritních investičních akcií ve výši 6,9 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Naše prioritní investiční akcie jsou kótované na Burze cenných papírů Praha, a.s., a tedy veřejně obchodovatelné.

Máte-li zájem o další informace, týkající se investování do našeho fondu, přejděte sem